Desplegar menú lateral

SPARE-SEA - Propagació ambiental i persistència de resistències antibiòtiques en sistemes aquàtics exposats a l'aqüicultura d'ostres

Data d'inici: 01/09/2021 Data de fi: 30/08/2024
Programa responsable: Aqüicultura

Investigador principal:

Entitats finançadores:

En combinar la salut humana, animal i ambiental, SPARE-SEA implementa un enfocament d’Una sola salut per identificar els impulsors ambientals i les vies de propagació de la RA dins i entre els compartiments ambientals, inclosos els patògens coneguts i emergents. A l’investigar els efectes acumulatius de l’ús humà dels ecosistemes costaners al llarg de múltiples gradients (per exemple, la intensitat del cultiu d’ostres i el vessament de contaminants agroquímics) sobre l’enriquiment d’AR en el bioreactor d’ostres i les seves rutes de transferència posteriors dins dels entorns costaners antropomorfizats, vincularem objectius de les tres JPI involucrades el que pot determinar les futures línies de recerca en el camp de la RA en l’aqüicultura de bivalves.