Desplegar menú lateral

SIRAM: Innovacions sostenibles per a l'agricultura regenerativa en l'àrea mediterrània

Data d'inici: 01/06/2022 Data de fi: 31/05/2025
Programa responsable: Cultius extensius sostenibles

Entitats finançadores:

 

El programa PRIMA és una iniciativa Art. 185 recolzada i finançada per l’Horizon 2020, el programa marc de la Unió Europea per la recerca i la innovació.

L’objectiu del SIRAM és desenvolupar sistemes agraris i economies intel·ligents, sostenibles i resilients, d’acord amb l’Agenda 2030 de l’ONU pel desenvolupament sostenible i els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

En concret: Assegurar una producció de menjar viable, assegurar el maneig sostenible dels recursos naturals i de l’acció climàtica, reduir les concentracions de residus en els vegetals  i contribuir a un desenvolupament territorial equilibrat de les zones rurals.

Per això aquest projecte es planteja desenvolupar 4 pilars provats en 8 casos d’estudi, que engloben diferents zones edafoclimàtiques, ecològiques i socials al voltant del Mediterrani:

  • Microorganismes beneficiosos pel creixement de les plantes i el control de plagues
  • Pràctiques agronòmiques per salvaguardar la qualitat i fertilitat del sòl
  • Varietats de cultius amb resistències enfront estressos abiòtics i biòtics
  • Enfocament bioeconòmic en el reciclatge i la valorització de les biomasses de residus que restaurin la matèria orgànica del sòl i tinguin propietats bioestimulants

Resultats:

Mitjançant els resultats obtinguts d’aquest projecte, s’espera definir i assajar noves metodologies que millorin la sostenibilitat i resiliència dels sistemes agrícoles dels petits agricultors, desenvolupar productes pilot eficients i d’alta qualitat que es puguin fabricar i comercialitzar a major escala per part d’empreses derivades i PIMEs i cobrir buits de coneixement sobre agricultura regenerativa, qualitat del sòl, control biològic de plagues i el sistema immunitari de les plantes.

Per a més informació, pot consultar la pàgina web del projecte: https://www.siram-prima.org