Desplegar menú lateral

Serveis ecosistèmics de pol·linització i control de plagues en cultius llenyosos: efectes del paisatge i del maneig

Data d'inici: 02/10/2014 Data de fi: 02/07/2018
Programa responsable: Fructicultura

Entitats finançadores:

La pol·linització entomòfila dels cultius i el control natural de les plagues són serveis que proveeixen els ecosistemes i que resulten beneficiosos per a la societat en general i per a l’agricultura en particular. Hi ha, per tant, justificades raons ambientals i econòmiques per impulsar i mantenir aquests serveis en els agroecosistemes.

La quantitat i qualitat d’aquests serveis depenen de l’abundància i riquesa d’animals proveïdors, que depenen al seu torn de la complexitat ambiental a escala de paisatge (quantitat i connectivitat d’hàbitat seminatural ) i de parcel·la (determinada pel maneig local).

El cultiu de la pomera i el de l’olivera són claus en l’economia agrària espanyola i tots dos poden ser gestionats per potenciar els serveis ecosistèmics comentats. La mosca Bactrocera oleae (Rossi) és la plaga més important i la que més pèrdues econòmiques causa en el cultiu de l’olivera. En el cas de la pomera, els pugons estan entre els agents nocius més dependents del control químic. No obstant això , les directives comunitàries persegueixen estratègies de gestió integrada de les plagues basades en el possible en tècniques de control biològic. D’altra banda, la producció de la pomera depèn del servei de pol·linització que proporcionen els insectes que visiten les seves flors, i confiar la pol·linització del cultiu a una sola espècie (l’abella domèstica) és una estratègia intrínsecament arriscada. El projecte pretén millorar el coneixement sobre l’efecte que tenen l’estructura del paisatge i el maneig del cultiu sobre els serveis ecosistèmics de pol·linització en el cas concret de la pomera i de control biològic de plagues en els dos cultius. Els objectius generals del projecte són:

  • Identificar les comunitats d’insectes responsables dels serveis de pol·linització i control biològic de plagues i avaluar la seva repercussió agrícola
  • Avaluar els efectes del paisatge sobre les comunitats de pol·linitzadors i enemics naturals i sobre els serveis ecosistèmics que presten.
  • Implementar infraestructures ecològiques i estratègies de maneig que afavoreixin la pol·linització i el control biològic de plagues.