Desplegar menú lateral

SENSIRRIFIG - Caracterització de la sensibilitat estacional de la figuera al dèficit hídric i la seva validació comercial a l'aplicar estratègies de reg deficitari

Data d'inici: 01/09/2021 Data de fi: 31/08/2024
Programa responsable: Ús eficient de l'aigua en agricultura

Entitats finançadores:

El treball proposat es focalitza en dos objectius principals:
1) Caracteritzar la sensibilitat estacional de les figueres al dèficit hídric.
2) Validar en horts comercials els resultats de la caracterització de la sensibilitat estacional prèviament obtinguts.

Per assolir l’objectiu 1), es realitzarà un treball experimental durant tres temporades consecutives en una plataforma que consistirà en 120 figueres de 5 anys plantades en contenidors de 200 l. La plataforma s’instal·larà sobre sòl nu i tots els arbres seran regats per un sistema de reg intel·ligent, amb 40 sectors de reg, un comptador digital d’aigua individual i electrovàlvula per a cada sector.

Per aconseguir l’objectiu 2), s’instal·larà una parcel·la experimental en una plantació comercial de figuera. Atès que l’objecte d’aquesta activitat és explorar la possibilitat d’utilitzar la informació sobre sensibilitat estacional de la figuera dèficit hídric (de l’Objectiu 1) en la gestió del ‘reg en horts comercials de figuera, l’activitat experimental es realitzarà el segon i tercer any del projecte, mentre que s’aprofitarà aquest primer any per seleccionar la parcel·la comercial més adequada, i ordenar la distribució experimental per evitar fortes interaccions que puguin difondre els resultats (uniformitat de l’hort, gradients de vigor, etc.).