Desplegar menú lateral

RIDECORED: Xarxa d'Excel·lència en estalvi d'aigua de reg basada en els resultats del projecte Consolider-Rideco

Data d'inici: 01/07/2018 Data de fi: 30/06/2020
Programa responsable: Ús eficient de l'aigua en agricultura

Entitats finançadores:

L’aigua és un recurs vital al planeta. Tot i que l’ésser humà no requereix una gran quantitat per al seu consum directe, la producció d’aliments en requereix quantitats molt elevades. Això fa que l’agricultura de regadiu sigui el més important consumidor d’aigua al planeta. A Espanya, es preveu una disminució de la disponibilitat d’aigua per al regadiu que posarà en perill el futur del sector.

La investigació ha d’ actuar davant aquesta situació, disminuint les necessitats d’aigua per al reg i assegurant la sostenibilitat dels regadius. Aquests van ser els objectius del projecte RIDECO finançat pel programa CONSOLIDER.

Aquesta Xarxa pretén coordinar els esforços en la mateixa línia durant els propers dos anys. En acabar el projecte RIDECO el 2013, els cinc grups membres representaven més del 50% de la producció científica espanyola sobre reg. En el seu informe final d’avaluació del projecte, els revisors internacionals van expressar la seva opinió que l’equip investigador representava el més gran esforç en reg deficitari del món. Aquest projecte requereix un esforç addicional per augmentar la difusió del treball a la comunitat del reg; l’objectiu d’aquesta proposta és el de crear d’una xarxa amb una major varietat d’agents i potencials usuaris dels resultats obtinguts.

RIDECORED és una xarxa d’excel·lència que contribuirà a:

  1. Disseminar més els resultats de RIDECO;
  2. Millorar la comunicació entre els participants de RIDECO, per generar protocols conjunts i recomanacions que incrementin l’impacte del projecte;
  3. Coordinar noves propostes per a programes nacionals i internacionals (H2020 i altres); i
  4. Obrir la xarxa a la participació d’altres grups per tal de crear un focus espanyol d’activitats de recerca del reg.

RIDECORED tindrà una durada de 2 anys i, juntament amb l’augment de l’impacte de RIDECO, permetrà mantenir la posició privilegiada d’Espanya en la investigació del reg.

Etiquetes: