Desplegar menú lateral

RES-KIT: Kit Point-of-care per a la detecció de resistències antimicrobianes

Data d'inici: 23/07/2020 Data de fi: 22/01/2022
Programa responsable: Sanitat animal

Entitats finançadores:

L’objectiu general del projecte és demostrar la viabilitat d’implementar un kit de proves ràpides (RES-KIT) per a la quantificació, identificació i prova de susceptibilitat antimicrobianes (AST) bacteriana amb la nostra innovadora tecnologia microfluídica.

Aquest objectiu general es pot dividir en els següents objectius següents:

  1.  Elaborar un prototip de l’instrument i del cartutx capaç de realitzar l’assaig automàticament a partir d’una mostra real.
  2. Demostrar la viabilitat d’escalar (produir en massa) tots els components del sistema
  3. Permetre realitzar una avaluació clínica del kit amb casos reals i un test d’usabilitat en vista de la seva comercialització.

La cistitis en els animals de companyia serà la primera aplicació a explorar.