Desplegar menú lateral

Reproducció de peixos: llenguado, llobarro, orada i anguila

Data d'inici: 01/01/2004 Data de fi: 31/12/2050
Programa responsable: Aqüicultura

Investigador principal:

Entitats finançadores:

CIRIT

Objectius:

  1. Aplicació de mètodes de control de la posta en reproductors de llenguado mitjançant inducció hormonal i control del termoperíode transferibles al sector.
  2. Desenvolupament de tècniques cel·lulars, bioquímiques i moleculars per a la gestió dels lots dels reproductors de llenguado, seguiment i manipulació del desenvolupament de les gònades i anàlisi de la qualitat de la posta.
  3. Mètodes per a la criopreservació d’embrions d’orada.
  4. Estudis sobre el control hormonal de l’espermatogènesi.
  5. Identificació de factors inductors de la maduració sexual en l’anguila amb potencials aplicacions per al seu cultiu integral.