Desplegar menú lateral

REDUCE_PI: PROJECTES DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I TRANSICIÓ DIGITAL 2021

Data d'inici: 01/12/2022 Data de fi: 30/11/2024
Programa responsable: Qualitat i tecnologia alimentàries

Investigador principal:

Entitats finançadores:

Els objectius d’aquest ambiciós projecte són i) – proporcionar evidències sobre el potencial d’aproximar i connectar la producció de cultius i de bestiar porcí en nous sistemes més sostenibles i atractius socialment per a reduir les deixalles agrícoles i les emissions de GEI, inclòs el tractament i ús adequat dels purins com a fertilitzants mitjançant la combinació de la producció agrícola i ramadera, i la utilitat d’incrementar el consum de proteaginoses i subproductes locals més sostenibles (per exemple,pèsols, faves, farina de gira-sol o colza i proteïnes animals processades) i noves varietats de sègol o sorgo blanc com a fonts d’energia; ii) – desenvolupar equacions i eines digitals ràpides per a caracteritzar la retenció de nitrogen i fòsfor en el porc en creixement, i predir els valors de digestibilitat de l’aliment i el balanç de N i P en els porcs; iii) fer ús de la informació anterior sobre els valors dels aliments, els requisits de nutrients i els balanços de N i P per a desenvolupar un enfocament de formulació multiobjectiu i un model d’estimació de les excrecions, que permeti ajustar-se millor a les corbes de deposició proteica,l’impacte ambiental i els objectius econòmics en diferents escenaris (per exemple, preus variables de l’energia i proteïna, i productes porcins, genotips porcins, pràctiques d’alimentació i maneig, estat sanitari, entre altres); iv.- aportar dades actualitzades per a millorar els valors i dades a utilitzar en la Millors Tècniques Disponibles per a alinear els objectius del RD 306/2020 en el sistema de gestió d’emissions contaminants ECOGAN del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació d’Espanya; v.- Proporcionar indicadors d’Avaluació del Cicle de Vida ambiental com a dades d’entrada per a subministrar l’eina de decisió mult iobjetivo per a la gestió integral de la indústria porcina i la seva cadena de valor.