Desplegar menú lateral

ENRICH: Recuperació millorada de fòsfor i nitrogen d'aigües residuals i integració a la cadena de valor

Data d'inici: 01/09/2017 Data de fi: 28/02/2021
Programa responsable: Gestió Integral de Residus Orgànics

Entitats finançadores:

L’objectiu de la proposta ENRICH és contribuir a l’economia circular a través de la recuperació dels nutrients de les Plantes de Tractament d’Aigües Residuals (EDAR) i la seva valorització en l’agricultura (ja sigui l’ús directe en els cultius o mitjançant la indústria dels fertilitzants).