Desplegar menú lateral

PURGADEMAR: Sistema d'observació i alerta de proliferació de microalgues (PANs) en zones de producció aqüícola marina

Data d'inici: 04/05/2011 Data de fi: 03/05/2015
Programa responsable: Aqüicultura

Entitats finançadores:

MICINN

Codi extern: IPT-2011-1707-310000

L’objectiu general del projecte és el desenvolupament d’un sistema de predicció de proliferacions de microalgues nocives com a alerta primerenca d’episodis de marea vermella, utilitzant tècniques d’Intel·ligència Artificial, una xarxa de sensors de variables ambientals distribuïts a la zona d’estudi, juntament amb models de circulació i dades procedents del sensor MERIS del satèl·lit Envisat.

Els objectius tecnològics són els següents:

  1. Desenvolupament d’algorismes predictius de proliferació de microalgues nocives mitjançant una arquitectura mixta GAMS-Xarxa Neuronal que permeti dos nivells d’informació: -Detecció d’Absència-Presència i -Predicció de Concentració.
  2. Construcció de Multiplataforma Sensòrica Avançada.
  3. Desenvolupament d’algorismes d’adquisició i anàlisi de dades procedents del sensor de color d’oceà MERIS (Medium Resolution Imaging Spectometer) per a l’estudi de la clorofil·la, substància groga i matèria total suspesa en aigües de les Ries Gallegues i Catalanes.
  4. Desenvolupament d’una Arquitectura d’Informació i Comunicacions convergent amb la Internet del Futur i les xarxes de nova generació, que permeti adquirir la informació de les diverses fonts (sensors en camp i bases de dades externes) per ser processada en temps real i de manera remota, tot això emprant Internet com a mitjà.
  5. Implementació i Validació d’un Sistema Predictiu d’Episodis de Microalgues nocives en les Ries Gallegues i Delta de l’Ebre, basat en els paràmetres ambientals procedents del sistema de sensors ambientals (boies), models de circulació i atmosfèrics i dades de satèl·lit.