Desplegar menú lateral

PROMAQUA - Promoció d'una aqüicultura (de bivalves i pesqueries) sostenible i segura mitjançant modelització i caracterització del risc de toxines emergents

Data d'inici: 02/10/2014 Data de fi: 01/10/2017
Programa responsable: Aqüicultura

Investigador principal:

Entitats finançadores:

PROMAQUA té com a principal objectiu el promocionar el sector de l’aqüicultura i pesca, garantint la seguretat alimentària dels productes del mar. Per a això es fixen dos objectius principals consistents a determinar la capacitat de càrrega del sistema per poder d’aquesta manera prendre decisions sobre un eventual increment de la grandària dels polígons de producció i proporcionar dades i mesures de gestió de riscos associats a toxines marines de forma a poder generar confiança en el consumidor i amb això afavorir el creixement del sector.

Etiquetes: