Desplegar menú lateral

Projecte demostratiu sobre el comportament de nous portaempelts de pomera adaptats a les condicions edafoclimàtiques de Catalunya

Data d'inici: 01/10/2019 Data de fi: 30/09/2022

Entitats finançadores:

Activitat finançada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

El portaempelt de pomera més utilitzat en la major part de les zones fructícoles europees és l’M.9 o les seves diferents seleccions clonals. Aquest portaempelt presenta unes característiques molt interessants, ja que confereix un vigor reduït que permet una alta intensificació de les plantacions, una ràpida entrada en producció, un bon calibre i una bona adaptació a diferents tipus de sòl. Tot i això, amb algunes varietats poc vigoroses, en sòls pobres, i sobretot en les cada vegada més freqüents situacions de replantació, aquest portaempelt presenta problemes associats a un creixement vegetatiu deficient i una entrada en producció més lenta.

Objectius:

  1. Disposar d’informació contrastada sobre el comportament agronòmic i la qualitat dels fruits de nous portaempelts de pomera en diferents localitats i varietats, que permetin fer front a les exigències futures pel que fa a la sostenibilitat ambiental i econòmica (rendibilitat pels productors) de la producció de poma i la qualitat de les produccions.
  2. Transferir al sector productor i a editors/llicenciataris i viveristes multiplicadors la informació obtinguda al llarg dels anys d’avaluació de tots els assajos realitzats a l’IRTA des de 1990, per tal de poder realitzar amb millor encert l’elecció del portaempelt amb les millors garanties d’adaptació. Aquesta informació es pot complementar si cal amb la informació descriptiva dels nous portaempelts que surtin al mercat en el decurs dels dos propers anys.

Resultats:

Els assaigs de portaempelts són assaigs de llarga durada. De moment, i mentre esperem que aquests assaigs donin els seus fruits, disposem de dos portaempelts que en tots els assaigs realitzats fins ara s’han mostrat millors que els clàssics M.9, aquests són el G.11 i el G.41.