Desplegar menú lateral

Producció sostenible de tomàquet, carxofa i préssec. SUSTAINFOOD

Data d'inici: 01/05/2022 Data de fi: 30/09/2024
Programa responsable: Protecció vegetal sostenible Pressupost: 195.379,20 €

Entitats finançadores:

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

La producció hortícola ocupa a Catalunya 9.505 hectàrees amb una producció de 226.187 tones de producte i la fructícola sense els cítrics 97.395 ha amb una producció de 749.896 tones de producte que representa el 1.1% i el 11.4% de la superfície agrària útil (Idescat, 2020). Concretament el cultiu de tomàquet ocupa 1.029 ha, en hivernacle 158 ha i a l’aire lliure 827 ha en regadiu i 44 ha en secà, la carxofa 892 ha i el préssec 10.541 ha (Estadístiques agràries MAPAMA 2020).

La major part de la producció hortofructícola s’està duent a terme en zones vulnerables on els continguts de nitrats en les capes freàtiques són molt alts. Els cultius són majoritàriament en regadiu i per tant les necessitats d’aigua i fertilitzants són molt altes. En un escenari futur de menor disponibilitat d’aigua i una major conscienciació de la societat dels problemes derivats de l’elevat us de fertilitzants minerals i fitosanitaris es fa necessari implementar una Producció Agrícola Sostenible. En aquest sentit hi ha varies entitats, com és el cas del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, que estan treballant per implementar, La Producció agrària sostenible (PAS)  un sistema que permetrà fer un us racional dels recursos, millorar l’estat dels recursos i vetllar per les persones.

La organització d’aquest nou sistema de producció inclou la valoració de diverses activitats que poden tenir efecte sobre la petjada de carboni, la petjada hídrica, la conservació del sòl i la biodiversitat i per tal d’avaluar cadascun d’aquests impactes en una explotació s’hauran de tenir en compte molts aspectes, i estaran tots detallats en la futura normativa.

Actualment l’avaluació de la sostenibilitat a nivell d’explotacions agrícoles a Catalunya no està molt implementada. Aquest projecte servirà com a prova pilot per posar a punt el sistema de certificació que s’ha posat en marxa des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la Producció Agrària Sostenible (PAS) a nivell d’explotacions hortofructícoles.

Determinar la sostenibilitat de les explotacions i millorar-la mitjançant pràctiques culturals, permetrà al productor valoritzar la seva producció i al consumidor final disposar de la informació que l’ajudi a l’hora d’escollir que comprar. Amb aquesta millora en els processos i els serveis, s’ha de resoldre en part la demanda creixent d’una bona part de la societat en termes de coneixement de la sostenibilitat del que consumeixen.

 

L’objectiu principal d’aquest projecte és el de determinar el grau de sostenibilitat d’explotacions productores de carxofa, tomàquet i préssec i establir línies de millora de les pràctiques culturals, per tal de reduir els impactes ambientals.

Els objectius específics són:
1) Conèixer quines són les dades recopilades per les explotacions.
2) Adaptació dels quaderns de camp a les necessitats del PAS.
3) Proposar i implementar millores.
4) Avaluar aquestes millores