Desplegar menú lateral

Plagues que afecten a la indústria agroalimentària : control biològic i detecció d'una espècie invasiva

Data d'inici: 29/01/2015 Data de fi: 21/12/2018
Programa responsable: Protecció vegetal sostenible

Investigador principal:

Entitats finançadores:

Les plagues d’artròpodes en els productes emmagatzemats comporten importants pèrdues de producció , i una disminució de la qualitat dels aliments amb implicacions negatives per a la salut dels consumidors . Les plagues més importants no només afecten les matèries primeres sinó que també als productes alimentaris finals. Aquests es contaminen a través de les infestacions presents en les instal·lacions on s’emmagatzemen i processen els aliments , que es localitzen en zones de difícil accés on s’acumulen els residus.

Els corcs, les arnes i els àcars són els grups d’artròpodes que causen més problemes en aquest sector . El control d’aquestes plagues es basa en gran mesura en l’aplicació de plaguicides . Però aquesta estratègia té importants limitacions : hi ha poques matèries actives disponibles , hi ha abundants poblacions d’artròpodes resistents a les mateixes , i els residus que deixen en els aliments tenen efectes sobre la salut del consumidor i sobre el medi ambient.

Un altre problema afegit són les plagues invasives que amenacen amb complicar encara més el panorama , ja que el nombre de intercepcions , deteccions i establiments d’aquestes continuen augmentant en els països europeus .