Desplegar menú lateral

Desenvolupament de mètodes d'atordiment no aversius per a porcs (PigStun)

Data d'inici: 01/01/2023 Data de fi: 01/12/2024
Programa responsable: Benestar animal

Entitats finançadores:

Als escorxadors de porcs de la UE s’apliquen habitualment dos mètodes d’atordiment: l’atordiment elèctric i l’atordiment amb diòxid de carboni en concentracions altes. El 2004 i el 2020, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) va concloure per a l’atordiment amb gas dels porcs que, en concentracions superiors al 30% de CO2, el gas és aversiu i provoca hiperventilació i irritació de les mucoses. És probable que això sigui dolorós i provoqui hiperventilació i panteixament abans de la pèrdua de consciència. Per això s’ha criticat l’atordiment amb CO2 en alta concentració.

L’objectiu general d’aquest projecte és animar els escorxadors de porcs de la UE que utilitzen una alta concentració de diòxid de carboni per a l’atordiment dels porcs a convertir-se en sistemes més respectuosos amb el benestar animal, mitjançant el desenvolupament d’especificacions tècniques per a quatre alternatives prometedores. Tres d’aquestes alternatives impliquen l’atordiment per gas i una pretén millorar el procés d’atordiment elèctric. Són les següents:

1. Sistema de caixa multifase: un sistema que facilita el transport d’animals preagrupats en grups petits a un sistema d’atordiment multifase. Com a punt de partida, aquest sistema utilitza CO2, però la unitat es pot equipar per facilitar altres barreges de gasos.

2. Heli: un sistema d’atordiment alternatiu que utilitza heli en una o dues fases, en combinació amb nitrogen.

3. Sistema de retroadaptació de gas inert: una alternativa que es pot retroadaptar als dispositius d’atordiment Dip-Lift i paternòster existents per permetre barreges estables de gasos alternatius a nivells molt baixos d’oxigen.

4. Millora de l’atordiment elèctric: en aquesta alternativa s’estudiaran maneres de millorar el procés d’atordiment elèctric, fent especial èmfasi en la manipulació prèvia a l’atordiment, el disseny de les canaletes i l’entrada dels porcs a l’atordidor.