Desplegar menú lateral

PARCCUN: Cria i reproducció en parcs com a alternativa a l’ús de gàbies en producció de conill de carn

Data d'inici: 01/12/2021 Data de fi: 30/06/2023
Programa responsable: Genètica i Millora Animal

Investigador principal:

Entitats finançadores:

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022

L’activitat demostrativa que es proposa té com a objectiu donar a conèixer i validar la Tecnologia de Visió Artificial pel comptatge de nombre de fruits en plantacions de fruiters. Aquesta tecnologia permetria una optimització de l’aclarida manual i una millor estimació de la producció a collita que són dues tasques claus en la producció fructícola incidint d’aquesta forma en la millora de la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de la producció de fruita. L’activitat es realitzarà en dos cultius model, pomera i presseguer en dues zones de producció diferents, Lleida i Girona. L’activitat inclourà una activitat experimental de suport, que validarà tres solucions tecnològiques diferents, seminaris tècnics, sessions demostratives i la producció de material de disseminació de la tecnologia incloent un document tècnic i material audiovisual.

El principal objectiu d’aquest projecte és donar a conèixer i validar la Tecnologia de Visió Artificial pel comptatge del nombre de fruits en plantacions de fruiters que permetin una gestió optima de dos tasques clau: la gestió de l’aclarida i la estimació de la collita. En cas que s’obtinguessin resultats satisfactoris, prescriure’n el seu ús al sector productor mitjançant seminaris tècnics, sessions demostratives en jornades de transferència i generació de documentació de suport.