Desplegar menú lateral

Optimització del cultiu larvari d'espècies mediterrànies d'interès per a l'aqüicultura (cranca, déntol, llenguado i pop)

Data d'inici: 01/01/2004 Data de fi: 31/12/2050
Programa responsable: Aqüicultura

Entitats finançadores:

CIRIT 

Els objectius són:

  1. Dissenyar dietes i protocols d’enriquiment de preses vives adequades per a les larves de cadascuna de les espècies.
  2. Establir una metodologia estandarditzada del procés d’enriquiment en funció dels enriquidors emprats.
  3. Estudiar l’efecte de les preses vives enriquides sobre les larves en quan a supervivència, creixement, condició nutricional, resistència al maneig i estat de salut.
  4. Una vegada coneguts els requeriments específics de cadascuna de les larves utilitzant preses vives enriquides, desenvolupar dietes inerts comercials o de fabricació pròpia que puguin usar-se per substituir totalment o en part les preses vives enriquides.