Desplegar menú lateral

LIFE-Brewery: Noves estratègies per millorar la sostenibilitat de cerveseries: recuperació de residus per a l'Aqüicultura

Data d'inici: 01/09/2017 Data de fi: 31/12/2020
Programa responsable: Aqüicultura

Entitats finançadores:

L’objectiu del projecte LIFE-Brewery és demostrar una solució integrada innovadora i altament replicable per a la recuperació de subproductes de cervesa com a ingredients per a l’alimentació aqüícola. 

El projecte optimitzarà i ampliarà un procés de deshidratació amb baix contingut de carboni utilitzant una innovadora combinació de tecnologies mecàniques i tèrmiques per obtenir un aliment sostenible a partir de subproductes de cervesa.

També s’optimitzaran fórmules d’alimentació per maximitzar la quantitat que es pot incloure en la dieta dels peixos de cria.

Al afegir valor als residus d’aliments, el projecte s’orienta a una de les àrees prioritàries del pla d’acció d’economia circular de la UE. Els seus objectius també s’ajusten a la jerarquia de residus establerta a la Directiva marc de residus. I ajudant a reduir els costos operatius dels productors de peixos contribueix a la nova Política Comuna de Pesca de la UE. A més, l’ús del reemplaçament de farines de peix reduirà la necessitat de capturar peixos salvatges, contribuint a la Directiva Marc de l’Estratègia Marítima.

Resultats esperats:

  • Una planta d’assecatge semindustrial a Espanya, que combina tecnologies mecàniques i tèrmiques per assecar subproductes de cervesa per obtenir un aliment sostenible per a l’alimentació aquàtica;
  • Un esquema per afegir valor a dos subproductes de la cerveseria (grans i llevats gastats), escalat i validat per les parts interessades i un assaig de demostració per produir dues matèries primeres per a l’alimentació aqüícola;
  • Tres dietes d’alimentació aqüícola sostenibles que contenen dues noves matèries primeres procedents de subproductes de cervesa (grans utilitzats i farina de llevats) es van provar amb èxit en tres espècies diferents a través d’assajos de creixement de peixos; 
  • Recuperació del 75% del BSG i del llevat de cervesa en el cas pràctic durant el procés de demostració: una tona de cadascuna en dietes i dues tones en dietes experimentals;
  • Un model bàsic integrat per a una planta de recuperació de residus, basat en el concepte de disseny ecològic i aplicable en qualsevol regió d’Europa, que permeti replicar les solucions del projecte;
  • Almenys el 95% dels subproductes cerveseries a Espanya es reciclaran dos anys després del final del projecte;
  • El 85% dels derivats de cervesa es recuperaran en dues regions addicionals de la UE, dins dels tres anys següents al final del projecte (transferència de tecnologia);
  • Una reducció del 25% en l’impacte ambiental associat a la producció de dietes per aqüicultura de tres espècies de peixos comercials dins dels dos anys posteriors a la finalització del projecte. Això s’aconseguirà substituint almenys el 15% de la farina de peix que actualment s’utilitza amb una nova matèria primera a partir de subproductes de cervesa; i
  • Creació de fins a 50 nous llocs de treball dins dels tres anys posteriors al final del projecte.