Desplegar menú lateral

NOVATERRA: Noves estratègies integrades per reduir l’ús i l’impacte dels pesticides cap a la sostenibilitat de les vinyes i oliveres mediterrànies.

Data d'inici: 01/10/2020 Data de fi: 30/09/2024
Programa responsable: Fructicultura

Entitats finançadores:

Aquest projecte ha rebut finançament del Programa de Recerca i Innovació H2020 de la Unió Europea sota el Grant Agreement no 101000554

La UE té un dels sistemes més estrictes del món per autoritzar i controlar l’ús de productes fitosanitaris. L’objectiu és minimitzar l’impacte dels productes fitosanitaris en la salut humana i el medi ambient. El projecte NOVATERRA, finançat amb fons europeus, reunirà agricultors, investigadors i empreses per investigar noves formes de reduir l’ús de productes fitosanitaris controvertits a la vinya i l’olivera, els dos principals cultius mediterranis, i mitigar-ne els impactes negatius. En concret, desenvoluparà combinacions de productes alternatius no sintètics i tècniques de control biològic per a la protecció de les plantes. Per optimitzar l’aplicació i dosificació de productes fitosanitaris, el projecte desenvoluparà tecnologies agrícoles intel·ligents i emprarà estratègies de gestió del sòl. Els resultats beneficiaran la formulació de polítiques fitosanitàries de la UE.

La DIRECTIVA 2009/128 / CE SOBRE L’ÚS SOSTENIBLE PLAGUICIDES dóna instruccions per aconseguir l’ús sostenible de plaguicides a la UE. L’objectiu és minimitzar els riscos i impactes per al medi ambient i la salut humana mitjançant la promoció d’estratègies alternatives.

La gestió integrada de plagues (GIP) és una de les pedres angulars de la Directiva. NOVATERRA té com a objectiu reduir l’ús i els impactes negatius dels productes fitosanitaris per al maneig integrat de plagues, malalties i males herbes en els dos principals cultius mediterranis a Europa: la vinya i l’olivera.

NOVATERRA desenvoluparà un conjunt d’estratègies noves, integrades i sostenibles, tècnica i econòmicament viables, resultat de tres enfocaments diferents:

  1. Desenvolupar combinacions noves de PRODUCTES ALTERNATIUS, no sintètics i tècniques de control biològic per a la protecció de les plantes,
  2. Optimitzar l’aplicació i dosificació de productes fitosanitaris mitjançant tecnologies SMART FARMING i
  3. Mitigar l’aparició de plagues i malalties mitjançant l’ús de noves estratègies de MANEIG DEL SÒL.

Aquests enfocaments s’avaluaran i validaran en una combinació de solucions integrades per actualitzar i millorar les estratègies de la GIP. S’implementaran indicadors per mesurar l’impacte de l’ús i protecció de cultius a la salut humana, aire, aigua, sòl, biodiversitat, energia. Es realitzaran més anàlisi en termes de cost-benefici econòmic per a què els agricultors adoptin les diferents tècniques, i la disposició dels agricultors i consumidors a pagar per això.

La composició del consorci garantirà un enfocament amb múltiples actors mitjançant contribucions provinents d’institucions de recerca, productors, pimes tecnològiques, indústria auxiliar i associacions rellevants.

Finalment, el Pla d’Explotació, juntament amb el Pla de Comunicació i Difusió, asseguraran la difusió de resultats entre els actors del sector agrari europeu. Els resultats de NOVATERRA també seran clau per a un major debat amb els responsables polítics en termes de les polítiques de sanitat vegetal de la UE i l’avaluació de riscos al voltant de l’ús de productes fitosanitaris.