Desplegar menú lateral

Millora del control de la Cendrosa del presseguer mitjançant un model epidemiològic predictiu

Data d'inici: 01/12/2021 Data de fi: 31/10/2024
Programa responsable: Postcollita

Entitats finançadores:

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Aquesta proposta pretén demostrar que és factible reduir el nombre de tractaments fitosanitaris usats habitualment en el control de la malaltia de la cendrosa del presseguer al nostre país. Aquesta millora s’aconseguirà gràcies a l’aplicació de dos models epidemiològics: 220GDA (elaborat per l’IRTA i específic per a la cendrosa del presseguer), i el de l’oïdi de la vinya (estudiant-ne la seva adaptació al presseguer). Els models s’avaluaran mitjançant experiències demostratives conduïdes en dues campanyes del cultiu (2022 i 2023).

L’aplicació pràctica dels models epidemiològics es complementarà amb una sèrie d’experiències de camp dirigides a seleccionar els productes fitosanitaris més eficaços i respectuosos amb el medi ambient i la salut humana.

Per últim, la informació generada en aquesta proposta es transferirà als productors de fruita i d’altres agents interessats del sector mitjançant diferents plataformes (jornades tècniques, vídeos i altres recursos d’Internet).

 

Objectius

 

L’objectiu general d’aquest projecte és el d’optimitzar el nombre de tractaments fitosanitaris per al control efectiu de la cendrosa del presseguer, tot reduint al mínim imprescindible el nombre dels tractaments.

 

Descripció de les actuacions

 

Les actuacions previstes són les següents:

 

  • Validació dels models epidemiològics 220GDA i Gubler-Thomas per a determinar els períodes d’actuació contra la cendrosa
  • Selecció de fungicides per a la cendrosa del presseguer
  • Dues jornades tècniques
  • Vídeo amb els resultats obtinguts
  • Díptic per a difusió dels resultats

 

Impacte sectorial i/o territorial

 

Impacte sectorial: Augment de rendiments productius i econòmics, tant per la disminució de la incidència i una major acceptació als mercats internacionals, com per la reducció de costos per l’aplicació dels models epidemiològics desenvolupats en aquesta proposta.

Impacte mediambiental: Reducció fins a una tercera part en l’aplicació de fitosanitaris

 

Referències

 

Marimon, N.; Eduardo, I.; León, M.; Berbegal, M.; Armengol, J.; Luque, J. (2020). A qPCR-based method for the detection and quantification of the peach powdery mildew (Podosphaera pannosa) in
epidemiological studies. European Journal of Plant Pathology
158(4): 1005-1016.

Marimon, N.; Eduardo, I.; Martínez-Minaya, J.; Vicent, A.; Luque, J. (2020). A decision support System based on degree-days to initiate fungicide spray programs for peach powdery mildew in Catalonia, Spain. Plant Disease 104(9): 2418-2425.

Marimon, N.; Luque, J.; Arús, P.; Eduardo, I. (2020). Fine mapping and identification of candidate genes for the peach powdery mildew resistance gene Vr3. Horticulture Research 7: 175.