Desplegar menú lateral

Millora de la qualitat del fruit i de la resistència a factors biòtics de varietats de poma de taula. Selecció assistida amb marcadors moleculars

Data d'inici: 17/09/2015 Data de fi: 16/09/2018
Programa responsable: Fructicultura

Investigador principal:

Entitats finançadores:

Amb l’execució d’aquest projecte es posarà a disposició del sector noves varietats d’elevada qualitat de fruit, entre les seleccions avançades dels encreuaments realitzats a l’IRTA – PFR (anys 2002 a 2008). També s’avançarà en la selecció d’individus d’interès entre les descendències dels encreuaments efectuats en el període 2009-2014. A més, es durà a terme una nova generació d’encreuaments dirigits a l’obtenció de varietats d’elevada qualitat de fruit i resistència a clapejat, cendrosa i pugó cendrós, que s’adaptin a les condicions de cultiu mediterrànies de la Vall de l’Ebre o a les atlàntiques de la zona cantàbrica i regions de muntanya.
Una altra prioritat d’aquest projecte serà la determinació de la composició del fruit , mitjançant l’aplicació de mètodes analítics innovadors, especialment pel que fa als compostos fenòlics que, a causa del seu alt poder oxidant, tenen una important incidència en la salut i el seu coneixement serà utilitzat en els processos de selecció.

Amb el desenvolupament d’aquest projecte, també s’analitzarà la transmissió de caràcters d’elevat interès per a la determinació de QTLs i marcadors moleculars lligats als mateixos. Això permetrà disposar de noves eines per abordar una selecció assistida amb marcadors més eficient en el programa de millora de varietats de poma de taula.

Etiquetes: