Desplegar menú lateral

METAPIGEN - Fisiologia molecular de l'inmunometabolismo en porcí: bases per a la selecció de poblacions més robustes

Data d'inici: 01/09/2021 Data de fi: 31/08/2024
Programa responsable: Genètica i Millora Animal

Entitats finançadores:

Proposar una investigació holística sobre la immunitat i el metabolisme energètic en porcí, amb l’objectiu d’identificar xarxes reguladores, gens candidats i variants genètiques que modulen la immunocompetència i el rendiment productiu. L’objectiu d’el projecte també inclou la validació funcional dels polimorfismes identificats, amb la perspectiva a llarg termini de seleccionar les variants genètiques més adequades per a ser incloses en els programes de selecció porcina.