Desplegar menú lateral

MAIRES: Aplicació de la introgressió assistida per Marcadors i la resíntesi en presseguer.

Data d'inici: 01/06/2020 Data de fi: 31/05/2023
Programa responsable: Genòmica i biotecnologia

Entitats finançadores:

En aquest projecte es vol establir una col·lecció de NILs desenvolupades
a partir de l’encreuament entre els conreessis ‘Texas’ (ametller) i
‘Earlygold’ (presseguer), i avaluar-la per a diferents caràcters, per
demostrar la seva utilitat en l’estudi de caràcters quantitatius. Finalment,
volem estendre aquesta estratègia a altres espècies de Prunus.