Desplegar menú lateral

LISA: Reducció de l'aplicació dels inputs agrícolas garantint la sostenibilitat económica i ambiental

Data d'inici: 01/12/2017 Data de fi: 31/01/2020
Programa responsable: Ús eficient de l'aigua en agricultura

Entitats finançadores:

Codi projecte: Exp. COMRDI16-1-0031

Aquest projecte ha estat cofinançat pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb l’ajut de 132.374,10€

LISA planteja que la necessitat de reduir l’aplicació de recursos com l’aigua, fertilitzants i fitosanitaris tot i mantenint la producció. És un objectiu comú tant per a les explotacions agrícoles, per garantir-ne la sostenibilitat econòmica, com per a la societat, per garantir una producció d’aliments mediambientalment sostenible.

Web del projecte: