Desplegar menú lateral

LIFE MIGRATOEBRE: Recuperació dels peixos migratoris i millora de la gestió en el tram final del riu Ebre

Data d'inici: 01/07/2014 Data de fi: 30/06/2018
Programa responsable: Aqüicultura

Investigador principal:

Entitats finançadores:

LIFE MIGRATOEBRE és un projecte de les millors pràctiques i un projecte de demostració pels trams finals dels principals rius europeus; es centra en inversions sostenibles a llarg termini en espais de la xarxa Natura 2000, i espècies i hàbitats de la Directiva Habitats, a nivell local i regional. El projecte consisteix en l’aplicació de mesures de mitigació per tal de millorar la hidromorfologia dels rius, especialment pel que fa a la connectivitat ecològica en aquests i als llocs de pas dels peixos, tal com recullen la Directiva Marc d’Aigua i el Pla Europeu de Recuperació de l’anguila (Reglament 1100/2007 del).

Web del projecte: 

Etiquetes: