Desplegar menú lateral

LIFE MEGA: Sistema de computació intel·ligent per controlar i reduir les concentracions d'interior de NH3, CH4 i PM en granges porcines

Data d'inici: 15/07/2019 Data de fi: 14/07/2023
Programa responsable: Gestió Integral de Residus Orgànics

Entitats finançadores:

El sistema europeu de producció porcina és majoritàriament intensiu i té impactes importants en la contaminació de l’aigua, l’aire i el sòl. La majoria dels animals són criats en granges de porcs a gran escala i, mentre que els pinsos es proporcionen d’acord amb els estàndards de seguretat i qualitat, es presta poca atenció als aspectes ambientals. Això significa que l’aire de les naus de porcs conté alts nivells d’amoníac (NH3), metà (CH4), partícules (PM) i compostos orgànics volàtils (COV).

El sector agrícola representa al voltant del 95% de les emissions de NH3 a la UE i és la principal font de PM2,5, amb nivells d’almenys el 40% en molts països. Mentrestant, el sector ramader genera el 35% del CH4 relacionat amb els humans. Una gran quantitat de porcs criats en grans explotacions amb grans quantitats de pinsos contribueixen a la deterioració de la qualitat de l’aire a les naus de porcs. Això suposa un risc per a la salut tant dels animals com dels treballadors, i la mala qualitat de l’aire afecta l’entorn, tant a les zones rurals com a les urbanes

Objectius

L’objectiu general del projecte Life-MEGA és desenvolupar i demostrar l’eficàcia d’una eina en línia per controlar i mantenir contínuament les concentracions d’HN3, CH4, PM i COV en les naus de porcs per sota d’un valor llindar. S’han de provar dues tecnologies diferents en les naus de porcs pilot a Itàlia i Espanya:

  1. Un prototip de depurador humit per millorar la qualitat de l’aire interior i el benestar dels animals i
  2. Un prototip de depurador sec, actualment utilitzat en altres sectors industrials, per netejar naus de porcs

Els objectius específics inclouen:

  • Ajudar a implementar el Codi de bones pràctiques de la UNECE per reduir les emissions de l’agricultura promovent sistemes d’allotjament d’animals de molt baixa emissió.
  • Aportar dades robustes que ajudin a ampliar l’abast del document de referència de les millors tècniques disponibles (BREF) existent en l’avicultura i en la cria de porcs intensiva.
  • Replicar les solucions proposades en altres explotacions europees; utilitzar un enfocament del cicle de vida (LCA) per avaluar l’impacte ambiental de tot el sistema de producció porcina per tal d’evitar qualsevol intercanvi de contaminació i comprendre els avantatges i desavantatges ambientals de les solucions proposades.

    Resultats esperats:

  • Reducció del 70% de l’emissió de NH3 a les naus de porcs mitjançant el depurador humit i un mínim del 80% de reducció de PM.
  • Reducció de la concentració de COV a les naus de porcs i a l’entorn que les envolta.
  • Reducció de la formació de PM secundari, amb majors efectes durant l’hivern fins a un 25%, gràcies a les emissions reduïdes de NH3.

Etiquetes: