Desplegar menú lateral

IRRINTEGRAL: Gestió i control automatitzat del reg a partir de la integració de diverses fonts de dades en cultius hortofructícoles

Data d'inici: 01/01/2019 Data de fi: 31/12/2021
Programa responsable: Ús eficient de l'aigua en agricultura

Entitats finançadores:

Per dur a terme un maneig eficient del reg a escala de parcel·la, cal determinar la variabilitat de les necessitats hídriques de cada sector de reg. En un projecte INIA previ, es va demostrar la funcionalitat del sistema d’automatització IRRIX, el qual mitjançant dades meteorològiques, d’humitat del sòl és capaç de simular les necessitats hídriques del cultiu i seguidament prendre decisions de reg en temps real. No obstant això, les decisions de reg es prenen en funció de mesures puntuals i no són representatives de la heterogeneïtat del sector de reg. És per això que, per dur a terme un maneig eficient del reg, cal assimilar dades de teledetecció en les simulacions realitzades per la plataforma IRRIX.

Per a això, en aquest projecte s’aborden noves tècniques de teledetecció aerotransportada i satelital per determinar el creixement vegetatiu del cultiu, evapotranspiració (ET) i el seu estat hídric. Entre elles, s’avaluaran models de balanç energètic per estimar ET, tècniques fotogramètriques per a l’estimació de la fracció de radiació interceptada (FIR) i índex d’àrea foliar (LAI), o imatges tèrmiques per a l’estimació del potencial hídric de tija. Aquesta informació espacial s’assimilarà en el sistema de control de reg automatitzat i es prendran decisions de reg de forma diferencial durant tota la campanya de reg, estudiant la seva eficiència quan s’adopten estratègies de reg deficitari controlat (RDC). Per a això, es refinaran i validaran els algoritmes de la plataforma actual, basats en un model de balanç hídric, per adaptar-los a condicions limitants d’aigua, integrat a la plataforma noves simulacions de disponibilitat d’aigua en el sòl, considerant l’absorció d’aigua fora de la zona d’influència dels degotadors. A més, es desenvoluparan els algoritmes necessaris per afegir també la fertirrigació a escala de parcel·la. Finalment, s’analitzarà l’impacte econòmic i mediambiental de la implementació d’aquestes tecnologies per al maneig del reg, avaluant la productivitat de l’aigua, o petjada hídrica.

Etiquetes: