Desplegar menú lateral

PPCPERSIST: Immunopatogènia d'infeccions persistents i subclíniques generades pel virus de la pesta porcina clàssica

Data d'inici: 01/01/2016 Data de fi: 31/12/2018
Programa responsable: Sanitat animal

Entitats finançadores:

Aquesta proposta es basa en els resultats generats durant els últims anys en aspectes de patogènia, immunologia, evolució viral, disseny de noves estratègies de vacunació i diagnòstic enfront del virus de la PPC (VPPC). Aquests resultats s’han obtingut durant el desenvolupament de diversos projectes d’investigació, principalment: AGL2012-38343; BIO2008-04487-C03-03 i CSD2006-00007, amb els que a més s’ha generat tota una metodologia de treball per a l’estudi d’aquest virus.

Els antecedents establerts amb aquests resultats ens fan considerar la necessitat de realitzar la present proposta per aprofundir en els aspectes de patogènia i immunologia d’una nova forma de PPC recentment descrita pel nostre grup: la persistència vírica després de la infecció postnatal.

Així mateix es contempla l’estudi sistemàtic de la capacitat de diferents soques víriques per generar formes inaparents, les que al costat de la forma de persistència postnatal són responsables de la perpetuació del virus als països endèmics, els que suposa un risc de possible introducció de la malaltia a països lliures com Espanya.

Amb aquests estudis pretenem aportar informació rellevant d’aplicació directa al control de la PPC. Aquesta proposta s’executarà al CReSA, centre de recerca que compta amb instal·lacions BSL-3, que formen part del mapa d’infraestructures cientifico-tècniques singulars (ICTS) del MINECO, Govern d’Espanya.