Desplegar menú lateral

GO COLOR 4.0

Data d'inici: 01/07/2019 Data de fi: 30/09/2021
Programa responsable: Fructicultura

Entitats finançadores:

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

Les pèrdues associades a la falta de coloració en pomes bicolors és un problema que es repeteix cada any, de manera que hi ha una part significativa de la producció que no assoleix el llindar de superfície colorejada del fruit i que és recol·lectada per transformació a sucs o, en el pitjor dels casos, es queda al camp.

 

Objectius

Millorar la coloració de pomes bicolor a partir del maneig del seu desenvolupament vegetatiu.

  • Desenvolupar la correlació i validació de la informació provinent de la teledetecció amb les variables de camp per a cada varietat per establir un criteri de zonificació de vigor de les plantacions a partir dels paràmetres de la canòpia.
  • Avaluació d’estratègies complementàries per a la millora del color:
  • Definició d’estratègia particularitzada per a cada parcel·la i zona segons el seu vigor.

Resultats:

  • Categorització dels diferents nivells de vigor de les parcel·les.
  • Conèixer la relació de variables de vigor amb variable de qualitat del fruit, especialment el color.
  • Definició d’estratègies diferencials de maneig per aconseguir regular el vigor als nivells objectius pre-establerts.
  • Incidir sobre variables de qualitat del fruit, especialment sobre calibre (diàmetre del fruit) i color a través de la regulació del vigor.