Desplegar menú lateral

GREENRICE: Sistemes de cultiu d'arròs sostenibles i ambientals a Europa

Data d'inici: 01/12/2014 Data de fi: 30/09/2018
Programa responsable: Aigües marines i continentals

Entitats finançadores:

L’arròs és un cultiu exigent en aigua. L’escassetat d’aigua a causa del canvi climàtic amenaça la producció d’arròs que es cultiva sota condicions d’inundació a Europa. A més, els camps d’arròs inundats permanentment emeten metà ( CH4 ), que té un fort potencial d’escalfament.

El canvi d’un sistema de conreu en camps inundats permanentment a un sistema de reg i assecat alternatiu (AWDS) reduirà l’ús de l’aigua i les emissions de CH4 en una proporció depenent del moment dels episodis secs, i afectarà també a altres gasos d’efecte hivernacle ( GEH ), però les seves conseqüències sobre la productivitat dels cultius i medi ambient han de ser avaluats i s’han de desenvolupar nous materials vegetals.

L’objectiu general de GreenRice és dissenyar i posar a prova un nou sistema d’estalvi d’aigua de producció d’arròs i assegurar la productivitat amb una reducció del impacte ambiental.

Els resultats esperats són:

  • Probar el sistema AWDS i les conseqüències sobre la productivitat dels cultius i el medi ambient;
  • Definir les noves varietats adaptades.
  • Contribuir a l’adaptació al sistema AWDS
  • Presentar el AWDS als actors locals