Desplegar menú lateral

QUALINUT: Anàlisi i millora dels punts crítics dels processos de transformació de l'ametlla

Data d'inici: 06/09/2021 Data de fi: 30/09/2024
Programa responsable: Fructicultura

Entitats finançadores:

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

L’objectiu principal d’aquest projecte és identificar i descriure els principals condicionants i defectes originats per les noves varietats en la indústria i estudiar si alguns d’ells es poden corregir mitjançant adaptacions en el maneig agronòmic en camp. Aquest coneixement permetrà disposar d’informació rellevant, millorant els processos industrials en els quals intervinguin les noves varietats i així poder incrementar la rendibilitat econòmica de la indústria processadora.

Per a la consecució de l’objectiu general s’estableixen els següents objectius específics:

Objectiu 1. Identificar i caracteritzar els diferents defectes en postcollita i processat.

  • Defectes físics: ”doble-closca” i problemes a la trencadora, trencaments i generació de mitges en ametlla en gra (amb pell i repelat) durant els moviments usuals a la indústria.
  • Defectes químics: enfosquiment i decoloracions de la pell com del propi gra repelat.
  • Altres alteracions del gra. Taques negres en ametlla crua amb pell.

Objectiu 2. Estudiar els diferents factors que influeixen i condicionen els defectes en post collita i processat.

  • Component genètic
  • Component fenotípic (càrrega productiva, reg i nutrició, humitat en collita i emmagatzematge, alteracions de malalties i plagues, condicions i temps d’emmagatzematge, etc.).

Objectiu 3. Utilitzar l’anàlisi sensorial i de compostos volàtils com a eina per a la detecció de problemes, així com la caracterització varietal durant la post collita i processat.

Objectiu 4. Difondre i transferir els coneixements mitjançant articles científics, comunicacions a congressos i jornades amb la indústria processadora i agricultors. Comunicar a la societat a través de xarxes socials, esdeveniments de difusió de la ciència.