Desplegar menú lateral

GO CARBOCERT: Optimització del segrest de carboni en sòls agrícoles

Data d'inici: 18/07/2018 Data de fi: 30/09/2020
Programa responsable: Aigües marines i continentals

Entitats finançadores:

El projecte CARBOCERT té com a objectiu general l’estudi de noves estratègies de maneig del cultiu que permetin augmentar el C segrestat i emmagatzemat en sòls agrícoles i en les estructures fixes vegetals i perdurables dels principals cultius agrícoles de l’entorn mediterrani.

A més, el projecte pretén obtenir noves metodologies de fàcil implementació per la determinació del segrest de cultiu en els diferents cultius i sota diferents pràctiques agràries. Aquestes eines podran ser utilitzades per entitats de certificació, com són socis d’aquest operatiu, per la quantificació i certificació de segrest de carboni.

L’aplicació d’aquestes eines innovadores s’emmarca en el context dels efectes del canvi climàtic en l’agricultura, tant en la urgent necessitat d’adoptar noves mesures tant d’adaptació com de mitigació als nous escenaris climàtics i com de mitigació.

Els cultius estudiats són els principals representats de l’agricultura a l’Estat Espanyol: olivera, arròs, cítrics, vinya i ametller.