Desplegar menú lateral

GO ALTCONT: Racionalització de l'ús de fitosanitaris en el control de l'Alternaria en pomera mitjançant models de predicció de risc i tècniques de maneig del cultiu.

Data d'inici: 01/06/2020 Data de fi: 30/09/2022
Programa responsable: Fructicultura

Entitats finançadores:

L’objectiu principal d’aquest projecte consisteix en reduir el nombre de tractaments fungicides orientats al control de l’alternariosi de la pomera.

Els objectius secundaris consisteixen en racionalitzar l’ús de productes fitosanitaris; prioritzar mètodes de defensa de baix impacte mediambiental, reduir el nivell de residus i la problemàtica derivada per la presència de residus a la fruita i,finalment fomentar la cooperació per a la innovació entre el sector productor i la recerca.

Els objectius concrets són:

1) Validar i avaluar diferents models de predicció de risc d’infeccions d’Alternaria per tal de reduir el nombre de tractaments amb fungicides
millorant-ne el seu posicionament.

2) Estudiar l’efecte de la reducció d’inòcul sobre el control d’Alternaria.

3) Implementar la predicció de risc d’Alternariaen el servei d’avisos fitosanitaris.

Etiquetes: