Desplegar menú lateral

Gestió sanitària integrada de les malalties emergents de bivalves amb interès comercial a la Mediterrània espanyola

Data d'inici: 26/06/2017 Data de fi: 26/06/2020
Programa responsable: Aqüicultura

Investigador principal:

Entitats finançadores:

Un element essencial per al desenvolupament de la producció de bivalves, l’activitat mariscadora i la protecció dels bancs naturals d’aquest grup d’invertebrats, és el coneixement dels factors que amenacen les seves poblacions i que en la majoria dels casos estan relacionats amb aspectes patològics. La present proposta es centra principalment en el patogen emergent, recentment detectat en Espanya, i que afecta greument al escopinya comuna Catxel, l’Marteilia cochillia.

Etiquetes: