Desplegar menú lateral

Gestió dels reproductors basada en el seu comportament per augmentar la producció de gàmetes i l'èxit reproductiu en el llenguado senegalès (Solea senegalensis) conreat (F1) i salvatge

Data d'inici: 17/09/2015 Data de fi: 17/06/2019
Programa responsable: Aqüicultura

Investigador principal:

Entitats finançadores:

Els objectius innovadors de la present proposta són:

  1. Determinar l’efecte d’exemplars salvatges que es reprodueixen amb èxit sobre la producció d’esperma dels exemplars F1;
  2. Determinar l’efecte de la retirada de parelles dominants que es reprodueixen amb èxit sobre la pròpia reproducció de la parella dominant i sobre els exemplars subordinats.
  3. Estudiar la producció d’esperma en reproductors dominants i subordinats.
  4. Estudiar la relació entre el domini espacial i la dominància reproductiva per tal de predir la dominància reproductiva a partir de la dominància espacial
  5. Comparar la roseta olfactiva entre peixos silvestres i cultivats i la resposta de l’electro-olfatograma a feromones potencials.

Etiquetes: