Desplegar menú lateral

EUROCIGUA 2: Modelatge de microalgues productores de toxines i l'aparició de ciguatoxines en peixos a Europa sota escenaris de canvi climàtic

Data d'inici: 03/09/2022 Data de fi: 02/09/2025
Programa responsable: Aigües marines i continentals

Investigador principal:

Entitats finançadores:

L’objectiu principal és contribuir a la predicció de microalgues productores de toxines associades a ciguatera i l’aparició de CTX en peixos a Europa des d’un enfocament de modelització, sota escenaris de canvi climàtic. Les àrees d’estudi seran les Illes Canàries i les Illes Balears dedicant-se a dades ambientals, dades sobre comunitats de microalgues i peixos, i sobre la presència i el destí de les toxines als ecosistemes. Les dades obtingudes contribuiran amb la resta de subvencions a complementar la caracterització del risc de Ciguatera a Europa.