Desplegar menú lateral

Estructura territorial d’innovació oberta i col·laborativa altament especialitzada a les terres de Ponent

Data d'inici: 14/12/2021 Data de fi: 31/12/2022
Programa responsable: Protecció vegetal sostenible

Investigador principal:

Entitats finançadores:

1) Assegurar la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola i ramadera, en tant que sector consolidat en l’àmbit de l’economia verda.
2) Enfortir la competitivitat del territori i la creació de llocs de treball mitjançant l’impuls dels sectors emergents vinculats al nou model d’ energia, química i recursos i indústries culturals i basades en l’experiència.
3) Impulsar un model gestió sostenible del capital natural vinculat al model que n’asseguri la seva preservació i productivitat.
4) Reduir la dependència del territori de recursos no renovables.
5) Contribuir a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.