Desplegar menú lateral

Estratègies nutricionals per a la millora en el rendiment productiu: ús de pinsos funcionals i dietes saludables per aqüicultura

Data d'inici: 07/12/2016 Data de fi: 31/10/2018
Programa responsable: Aqüicultura

Investigador principal:

Entitats finançadores:

 

 

L’objectiu general del projecte és el de millorar la competitivitat del sector aqüícola espanyol mitjançant el desenvolupament, estandardització i implementació de dietes funcionals i dietes salut que millorin la condició general de l’animal, la seva resistència davant episodis d’estrès i potencials agents infecciosos al llarg de les diferents fases del cicle de cultiu, així com també la millora de la qualitat del producte final, més enllà dels seus efectes promotors sobre el creixement.