Desplegar menú lateral

FRESAFE: Estratègies de mitigació de problemes associats a patògens de transmissió alimentària per millorar la qualitat i innocuïtat de maduixes congelades i llistes per al consum

Data d'inici: 16/12/2016 Data de fi: 29/12/2019
Programa responsable: Postcollita

Entitats finançadores:

La preocupació per la seguretat microbiològica fruites i hortalisses fresques, mínimament processades i llestes per al seu consum ha incrementat els últims anys a causa de l’aparició de diferents brots de toxiinfeccions alimentàries lligades al seu consum. El 2014 l’EFSA va emetre una opinió científica sobre el risc de Salmonella i Norovirus en fruits vermells, en els quals s’incluien les maduixes. Entre algunes de les recomanacions finals, es va indicar la necessitat de realitzar mostrejos específics sobre la presència de Norovirus en diferents tipus de fruits vermells, en producció primària, després del processat mínim (incloent congelació) i en el punt de venda.

També es va plantejar la necessitat de realitzar investigacions per desenvolupar assajos d’infectivitat per Norovirus, ja que les actuals tècniques de detecció per RT-PCR no permeten distingir les partícules infectives de les que no ho són i determinar si es pot internalitzar en els fruits vermells. Finalment, ha remarcat que són necessaris més estudis sobre tractaments de descontaminació efectius per a tots els perills microbiològics rellevants. En aquest sentit, una de les problemàtiques actuals d’aquest sector està lligada a la descontaminació mitjançant l’ús d’hipoclorit sòdic, fent-se necessari resoldre-la a través de la recerca d’altres sistemes alternatius tant químics com físics. D’altra banda, cal millorar els actuals sistemes de gestió de la innocuïtat i qualitat d’aquests productes de manera que es faciliti la seva exportació i siguin més competitius en el mercat exterior.