Desplegar menú lateral

EMPHASIS: Gestió efectiva de plagues i espècies exòtiques nocives. Solucions Integrades

Data d'inici: 01/03/2015 Data de fi: 28/02/2019
Programa responsable: Protecció vegetal sostenible

Entitats finançadores:

EMPHASIS és un projecte d’investigació que pretén fer front a les amenaces de plagues natives i exòtiques (plagues d’insectes, patògens, males herbes) per a una àmplia gamma dels ecosistemes naturals i sistemes agrícoles (cultius extensius, cultius protegits, forestals, fruiters i plantes ornamentals).

L’objectiu general és garantir un sistema de seguretat alimentària europea i la protecció de la biodiversitat i dels serveis dels ecosistemes, mentre es desenvolupen mecanismes integrats de les mesures de resposta (solucions pràctiques) per predir, prevenir i protegir els sistemes agrícoles i forestals de les amenaces natives i plagues exòtiques.

Els objectius específics són els següents:

  1. Predir, prioritzar i planificar: reptes i oportunitats de maneig de plagues seran avaluades segons els criteris dels interessats i per mitjà d’una anàlisi pathway.
  2. Prevenir: es proporcionaran als usuaris finals solucions pràctiques per a la vigilància en les diferents vies per millorar la preparació, i es desenvoluparan eines de monitorització.
  3. Protegir: es desenvoluparan solucions pràctiques per al maneig de plagues natives i exòtiques en l’agricultura, l’horticultura i la silvicultura, es demostrarà la seva viabilitat tècnica i econòmica i es reforcés la seva comercialització.
  4. Promoure: es desenvoluparà un procés d’aprenentatge mutu amb els usuaris finals, i les solucions identificades pel projecte es promouran a través de capacitació i difusió

Web del projecte: