Desplegar menú lateral

Efecte del maneig postcollita en la qualitat microbiològica, nutricional i sensorial de pera "Conference" sencera i mínimament processada

Data d'inici: 01/02/2013 Data de fi: 31/01/2016
Programa responsable: Postcollita

Els objectius del present projecte són:

  1. Mantenir la qualitat fisicoquímica, nutricional (compostos bioactius i propietats antioxidants) i sensorial, i garantir la seguretat microbiològica.
  2. Generar coneixement bàsic i aplicat sobre l’efecte del maneig postcollita en la qualitat i aptitud per al processat de pera “Conference” i paral·lelament estudiar com afecten a la fisiologia, resistència i virulència de patògens de transmissió alimentària.
  3. Estudiar com influeixen l’atmosfera i duració de l’etapa de conservació frigorífica, el tractament amb calci i l’etapa d’acondicionat de la pera abans del seu processat, per aconseguir el grau de maduresa òptim en la qualitat de pera “Conference” i la seva aptitud al processat mínim.
  4. Estudiar com evoluciona la qualitat del producte MP conservat a diferents temperatures.
  5. Determinar com afecta l’estat de maduresa i les condicions d’envasat i conservació de pera MP en la supervivència de Salmonella i L.monocytogenes en la pròpia fruita i durant el trànsit gastrointestinal, i la capacitat d’adhesió i invasió a les cèl·lules Caco-2.
  6. Avaluar el potencial de l’ús del cultiu bioconservant aïllat en el laboratori (Pseudomonas graminis CPA-7) per garantir la seguretat microbiològica de la pera MP, així com l’ús de microorganismes probiòtics per aconseguir un producte amb valor afegit com alternativa a l’ingesta de probiòtics en un producte no lacti.
  7. Millorar la supervivència del cultiu bioconservant i els probiòtics en pera tallada, que són sensibles al pH àcid i a les baixes temperatures, aplicant conceptes de millora fisiològica o adaptació a l’estrès per a que arribin a la fi de la vida del producte en nombre suficient per garantir la seva efectivitat i el seu efecte probiòtic.
  8. Estudiar com afecta l’aplicació del cultiu bioconservant i els probiòtics al perfil de compostos volàtils, als compostos bioactius de la pera MP i a la seva bioaccessibilitat.

Etiquetes: