Desplegar menú lateral

ECOPORCDEMO: Estratègies de maneigen la maternitat i el deslletament en producció porcina ecològica per a augmentar el benestar i la sostenibilitat

Data d'inici: 01/12/2021 Data de fi: 17/06/2024
Programa responsable: Benestar animal

Entitats finançadores:

 

 

 

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

La producció ecològica porcina a Catalunya encara es troba en una situació minoritària, malgrat que fomentar sistemes agro-ramaders més sostenibles, està entre els objectius destacats de Desenvolupament Sostenible. Alguns dels motius limitants són problemes tècnics com una elevada incidència de mortalitat neonatal o de diarrees post deslletament, que comprometen la sostenibilitat econòmica. L’objectiu de l’activitat demostrativa és abordar de manera conjunta dues etapes crítiques pel garrí (maternitat i deslletament), fomentant estratègies que permetin una major supervivència i resiliència, i augmentin el benestar i la sostenibilitat. En la maternitat es vol millorar un prototip de paridora mitjançant l’administració de materials que augmentin la
conducta de nidificació i estratègies d’aprenentatge adquirit dels garrins en l’ús del niu. En el deslletament es volen implementar estratègies diferents de socialització en lactacions grupals, o d’agrupament en petit o gran grup. Aquestes activitats innovadores permetran elaborar materials didàctics i divulgatius, entre els que destaca un vídeo per a dues visites virtuals participatives a la granja. 

Els objectius específics d’aquesta activitat demostrativa seran:

  • Avaluar l’efecte d’aportar diferents materials de nidificació (palla o encenalls) en zones diferenciades de la paridora en la conducta i benestar de la truja i la taxa de mortalitat i benestar dels garrins.
  • Avaluar l’efecte del maneig diferenciat del niu (aprenentatge dirigit en l’ús delniu vs. entrada voluntària)en paridores lliures en producció ecològica en la taxa de mortalitat neonatal i el benestar en garrins.
  • Avaluar l’efecte de la socialització en la fase de maternitat en lactació conjunta, o el deslletamenten grup reduït vs. grup gran, en el creixement, fisiologia i benestar dels garrins.
  • Elaborar materials formatius en relació a estratègies conjuntes maternitat-deslletament per a millorar la resiliència, supervivència,benestar i sostenibilitat en producció porcina ecològica.