Desplegar menú lateral

ECOCARN-Extensió de la vida útil de derivats carnis de certificació ecològica, procedents de porcí i de boví

Data d'inici: 18/06/2020 Data de fi: 30/09/2022
Programa responsable: Qualitat i tecnologia alimentàries

Entitats finançadores:

L’objectiu general del projecte és augmentar el temps de vida útil actual de diferents derivats carnis decertificació ecològica de porcí i de boví (hamburgueses de vedella i de porc, botifarra fresca de porc, catalana ibotifarres d’ou i blanques) i dotar les dues empreses del consorci (Carns de confiança – Pirinat- i l’empresa Embotits Salgot, S.A.) de les eines necessàries per incrementar la seva competitivitat en el mercat amb l’objectiu que siguin un referent a escaladel sectorcarni nacional.

Per a la consecució de l’objectiu general, serà necessari avaluar l’organització, la tecnologia, els coneixements, la higiene, l’envasament i la logística de la carn de porcí i de boví en aquestes dues empreses.

Així, es plantegen els objectius tècnics específics següents:

  • Avaluar la qualitat higiènica i tecnològica de la carn com a matèria primera per a assegurar la màxima qualitat en el moment de ser transformada a derivats carnis.
  • Monitorar i gestionar els factors crítics dels quals depèn la vida útil dels derivats carnis avaluats.
  • Avaluar els materials, els sistemes d’envasament i les condicions ambientals (T, HR) que permetin conservar millor els derivats carnis des d’un punt de vista de seguretat i de qualitat.
  • Integrar les millores a escala industrial (additius i ingredients, processat i envasat) per obtenir productes d’elevada qualitat.