Desplegar menú lateral

ECO Millora: Millora de l'eficiència en l'ús del nitrogen del blat ecològic a través del material vegetal i del maneig del cultiu.

Data d'inici: 22/07/2020 Data de fi: 01/09/2021
Programa responsable: Cultius extensius sostenibles

Entitats finançadores:

Els objectius d’aquest projecte són:

  1. Determinar la producció i la qualitat (proteïna) del blat ecològic amb diferents pràctiques per millorar la disponibilitat del N, basades en el material vegetal utilitzat i en el maneig del cultiu, identificant quines forma de conreu condueixen a un millor rendiment i contingut proteic del gra. Per assolir aquest objectiu s’avaluaran deu varietats de blat amb diferents característiques definides per la seva capacitat de competir amb les males herbes, la fenologia i el seu potencial productiu, totes elles posades en diferents situacions de disponibilitat de N: amb o sense fertilització orgànica (aplicació de purí) i en cultiu pur o en barreja amb lleguminoses (favó).
  2. Conèixer l’eficiència de l’ús del nitrogen (EUN) de les diferents formes de conreu del blat ecològic avaluades. Es defineix la EUN (kg gra / kg N disponible) en aquesta proposta com el rendiment de gra de blat relatiu al nitrogen disponible pel blat al llarg del seu cicle de cultiu (aportació del sòl + aportació purí + aportació lleguminosa).
  3. Examinar i identificar quines són els principals factors que afecten a la disponibilitat de N pel blat, i buscar les causes que condicionen aquesta disponibilitat. Es farà un seguiment de l’establiment del cultiu i del cicle fenològic en cada un dels tractaments fent-se determinacions de la densitat de plantes, del grau de cobertura, de la data d’espigat i ocurrència de malalties.
  4. Establir a escala de parcel•la actuacions demostratives amb alguns dels sistemes de cultiu de blat ecològic avaluats i transferir els resultats obtingutsdelprojecte al sector. Es faran diverses actuacions demostratives en tres àrees agroclimátiques a Catalunya orientades als interessos dels agricultors que seleccionaran quines són les formes per millorar el N que millor encaixenvamb els seus objectius productius. A més,es programa una jornada demostrativa a camp i la divulgació dels resultats via publicacions.