Desplegar menú lateral

ECO-HERBATGE: Millora del control de la capa herbosa els primers anys de plantació a la línia del arbres de pomera ecològica mitjançant la sembra controlada d'espècies arvenses

Data d'inici: 01/02/2021 Data de fi: 30/11/2021
Programa responsable: Fructicultura

Entitats finançadores:

L’objectiu general és donar solucions pel control d’herbes a la línia de
plantació dels arbres durant els primers anys de la plantació en finques
de pomera ecològiques.Els objectius específics són: 1. Avaluar els
efectes de les sembres controlades sota la línia dels arbres en el
creixement i la producció dels arbres, determinar la implantació i
adaptació de cada una d’elles i, conèixer els efectes en l’estat hídric del
sòl. 2. Determinar l’eficàcia de gestionar la capa herbosa sota la línia dels
arbres amb sembres controlades en comparació al control mecànic.