Desplegar menú lateral

La tomografia computeritzada com a eina per a millorar l'eficiència en la producció porcina

Data d'inici: 01/12/2021 Data de fi: 17/06/2024
Programa responsable: Qualitat i tecnologia alimentàries

Entitats finançadores:

 

 

 

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

 

Resum

La tomografia computeritzada (TC) és una tecnologia no invasiva basada en raig X molt utilitzada en medicina humana i amb un gran potencial d’ús en ramaderia, ja sigui a nivell de granja, escorxador o indústria processadora. L’objectiu d’aquesta activitat és demostrar el potencial i fomentar l’ús de la TC entre les empreses relacionades amb la producció porcina, donant a conèixer les oportunitats que ofereix aquesta tecnologia per a la millora productiva del sector, actuant sobre diferents paràmetres tant a nivell de granja com d’escorxador i sala de desfer. Per això inicialment es realitzarà una exploració del sector i s’identificaran les necessitats específiques de les empreses relacionades amb la producció porcina. Llavors es realitzaran dues sessions presencials en què es presentarà la tecnologia i les seves aplicacions i es mostrarà la tecnologia aplicada a l’avaluació d’animals vius i de canals. Finalment es realitzarà un vídeo divulgatiu de la tecnologia i el seu potencial aplicat a la producció porcina.

 

Objectius

L’objectiu principal d’aquesta activitat demostrativa és demostrar el potencial i fomentar l’ús de la TC entre les empreses relacionades amb la producció porcina, donant a conèixer les oportunitats que ofereix aquesta tecnologia per a la millora productiva del sector, actuant sobre diferents paràmetres tant a nivell de granja com d’escorxador i sala de desfer.

Els objectius específics són els següents:

 1. Permetre a les empreses participants l’escaneig d’alguns dels seus animals i/o canals a les instal·lacions de l’IRTA.
 2. Participació de les empreses en el procés d’escaneig d’animals vius i canals de porcí i en l’obtenció de la informació sobre la seva composició tissular.
 3. Transferir a les empreses els coneixements existents sobre l’ús de la TC en producció animal.
 4. Mostrar a les empreses el potencial de les imatges de la TC com a eina per a la millora dels processos productius.

 

Descripció de les actuacions

 1. Exploració del sector i identificació de les necessitats específiques de les empreses creació de comunitats temàtiques.
 2. Selecció d’empreses interessades en les activitats demostratives.
 3. Preparació de les sessions de demostració elaborant els protocols i procediments realitzats durant les sessions
 4. Preparació de l’execució de les sessions engreixant un grup d’animals a les instal·lacions de l’IRTA a Monells i seguiment de l’engreix amb TC
 5. Execució de les sessions de demostració obrint als participants el procés d’escaneig d’animals vius en granja i de canals a l’escorxador.

Impacte sectorial i/o territorial

Es preveu un impacte de de diferents punts de vista que afecten als diferents actors del sistema de producció porcina.

 1. Genètica:
  • Programes de millora del progrés genètic → empreses genètica
  • Selecció de la millor genètica segons el producte desitjat → productors
 2. Nutrició:
  • Efecte de la nutrició i estratègia alimentaria en la composició corporal i la qualitat de la canal, les peces i els ossos → empreses nutrició, productors, nutricionistes, escorxadors, sala d’especejar
 3. Paràmetres productius:
  • Efecte del sexe sobre la composició → indústria farmacèutica, productors
  • Millora del sistema productiu (sexe, maneig, etc.) per optimitzar el producte → productors
 4. Processat:
  • Calibratge equips de classificació canals → indústries tecnològiques, escorxadors, sales d’especejar
  • Optimització del processat dels aliments → indústries alimentàries