Desplegar menú lateral

DEMOPROTEC: Innovació en la sostenibilitat de l'assecat d'ingredients i aliments líquids

Data d'inici: 01/01/2022 Data de fi: 30/06/2023
Programa responsable: Qualitat i tecnologia alimentàries

Entitats finançadores:

 

 

 

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

L’assecat per polvorització és una etapa clau en moltes indústries, i en particular, en la indústria de processament d’aliments. Es tracta d’un procés on s’evapora el aigua en un producte, sense alterar-ne les característiques essencials. Tradicionalment per dur a terme aquesta transformació s’ha utilitzat una tecnologia estàndard anomenada ‘Spray Dryer’, un mètode que produeix pols seca a partir d’un líquid utilitzant l’assecament ràpid amb un gas calent.

Altres  variants al assecat estàndard es van desenvolupar empíricament durant períodes de temps prolongats, sovint per petits venedors d’equips d’assecat amb poc accés a la recerca i el desenvolupament. La majoria de noves tecnologies d’assecat, que van evolucionar mitjançant a procés de millores tecnològiques progressives , es van construir per compensar algunes o totes les limitacions que s’enfronten en el funcionament dels assecadors convencionals.

En aquest projecte es pretenen demostrar a les empreses del sector català l’assecat avançat mitjan la tecnologia ‘Pulsed Combustion Drying’ (PCD) i per tant la seva aplicabilitat a diferents productes per l’alimentació humana i subproductes per l’alimentació animal.

Des de l’IRTA Monells es volen realitzar sessions de demostració, per transferir els avantatges i les oportunitats a les empreses interessades en assecar productes alimentaris i/o d’alimentació animal. A través de l’activitat demostrativa, les empreses veuran l’aplicabilitat del PCD a diferents tipus de productes i coneixeran quins condicionants existeixen i quins tipus d’estudis s’han de fer per validar el procés tecnològic.

L’objectiu general de l’activitat és la demostració a la industria agroalimentària d’una tecnologia avançada d’assecat disponible en el mercat, fomentar la introducció de la tecnologia PCD en el sector agroalimentari català donant a conèixer els avantatges i oportunitats que ofereix aquesta tecnologia així com l’efecte de la seva aplicació en una selecció de productes pre-seleccionats.