Desplegar menú lateral

Cria i reproducció en parcs com a alternativa a l'ús de gàbies en producció de conills i carn (PARCCUN)

Data d'inici: 01/12/2021 Data de fi: 17/06/2024
Programa responsable: Genètica i Millora Animal

Investigador principal:

Entitats finançadores:

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

La producció de carn de conill ha sigut tradicionalment desenvolupada a nivell industrial en gàbies de filferro. L’efecte d’aquestes gàbies sobre el benestar animal ha estat qüestionat en els últims anys i es preveu que es prohibeixi el seu ús en producció animal a Europa a partir de 2027. Els sistemes d’allotjament alternatius que es proposen a cunicultura busquen millorar els aspectes negatius de les gàbies produint en parcs sense sostre, evitant el filferro a terra, i en sistema col·lectiu. Aquestes instal·lacions podrien augmentar les agressions entre animals, suposant un empitjorament de l’estat sanitari, del benestar i de la producció, i podrien implicar fortes inversions de capital en l’adquisició de les noves instal·lacions i canvis en l’estructura de la granja. L’objectiu general de l’activitat és mostrar i avaluar prototips alternatius a les gàbies que millorin el benestar animal, i evitin agressions entre animals, baixades en producció i altes inversions en instal·lació.