Desplegar menú lateral

Control de la podridura àcida en fruita de pinyol en el context de sostenibilitat: SOUR-PEACH

Data d'inici: 01/09/2022 Data de fi: 01/09/2024
Programa responsable: Postcollita Pressupost: 246.450,00 €

Entitats finançadores:

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

La podridura àcida és una malaltia emergent que afecta la fruita de pinyol. En els últims anys, la seva incidència s’ha vist incrementada, i puntualment les pèrdues que ocasiona poden arribar a ser similars a les produïdes per Monilinia spp., principal patogen que afecta la fruita de pinyol. Per al seu control, els productes químics de síntesi disponibles a escala comercial que actualment s’apliquen a camp i/o a postcollita, no són efectius. A més a més, ja es coneix que aquesta malaltia, no només està ocasionada per Geotrichum spp., sinó que la causa un consorci de microorganismes on també s’inclouen llevats del gènere Pichia spp. Aquest fet, encara complica més el seu control, ja que, per una banda l’epidemiologia i per l’altra l’efectivitat dels productes, s’haurà d’estudiar en paral·lel, per ambdós tipus de microorganismes. Amb l’execució d’aquest projecte es profunditzarà en l’epidemiologia de la malaltia, tant a camp com en postcollita i es focalitzarà en les estratègies de control tant de camp com de postcollita, incloent productes i sistemes alternatius. A més a més, s’estudiaran les pràctiques culturals a aplicar a camp per determinar-ne la seva efectivitat per al control de la podridura àcida. Finalment, tot el coneixement generat i eines de control que hagin esdevingut efectives, s’integraran en una mateixa estratègia de control que es validarà a nivell comercial.

 

L’objectiu general és controlar de manera sostenible la podridura àcida que afecta la fruita de pinyol i que és causada per Geotrichum spp. i llevats del gènere Pichia. Per tal d’assolir aquest objectiu general es plantegen els següents objectives secundaris:

  1. Determinar els factors epidemiològics que afecten la incidència i severitat de la malaltia en fruita de pinyol produïda pels microorganismes que causen la podridura àcida ( candidum i Pichia spp.)
  2. Estudiar el consorci de microorganismes que causen la podridura àcida.
  3. Avaluar el risc d’infecció de fruita sana que arriba a la central hortofructícola a causa de la presència d’inòcul a les línies de confecció.
  4. Avaluar l’efectivitat dels productes nous a escala comercial o apuntats com efectius en la bibliografia més recent, en estudis ‘in vivo’ de laboratori.
  5. Estudiar l’escalat a camp dels productes potencialment més efectius per al control de la podridura àcida.
  6. Determinar l’eficàcia i viabilitat de les pràctiques culturals aplicades a camp per al control de la podridura àcida.
  7. Estudiar la tecnologia més efectiva per a aplicar els productes potencialment efectius per al control de la podridura àcida en postcollita de fruita de pinyol.
  8. Estudiar el tractament tèrmic, bany d’aigua calenta, per controlar la podridura àcida en fruita de pinyol.

Dissenyar i estudiar l’eficàcia d’una estratègia de control d’acord amb tot el coneixement generat, integrant les actuacions de camp i de postcollita més efectives per controlar la podridura àcida.