Desplegar menú lateral

COMPROMISBEEF: El compromís del sector del vedell d'engreix amb la societat

Data d'inici: 01/06/2023 Data de fi: 01/06/2026
Programa responsable: Producció de remugants

Entitats finançadores:

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

L’objectiu del projecte COMPROMISBEEF és el de capitalitzar tots els projectes que han estat i s’estan duent a terme a la taula d’innovació de vedells d’engreix des del 2015, per tal de fer visible el compromís del sector del vedell d’engreix amb la societat, donat que tots ells estan orientats envers una producció ramadera sostenible. És per això que es crearà un pla de comunicació i es treballaran 4 eines: creació de píndoles informatives per explicar l’impacte de la recerca, elaboració d’un vídeo i una imatge del projecte per comunicar “we are committed”, es realitzarà l’anàlisi i la difusió dels resultats del projecte Beef3stars_PAS, on es veurà reflectit l’esforç del ramader per produir de forma més sostenible i, finalment, es crearan una (o dues) etiqueta(es) per promocionar la imatge “we are committed”. Amb aquest projecte es pretén recuperar la “llicència” de la societat per produir carn de vedells de forma sostenible, una producció que en els darrers anys ha estat més que qüestionada.

 

Objectius

 

L’objectiu del projecte COMPROMISBEEF és capitalitzar tots els projectes que han estat i s’estan duent a terme a la taula d’innovació de vedells d’engreix des del 2015 per tal de fer visible el compromís del sector del vedell d’engreix amb la societat, donat que tots aquests projectes estan orientats cap a una producció ramadera sostenible.

 

Descripció de les actuacions

 

Les actuacions que es pretenen portar a terme per a complir els objectius seran les següents:

 

Crear píndoles informatives per explicar l’impacte de la recerca

El primer punt és crear un inventari de potencials informacions, així com l’estratègia de comunicació (quant es farà, en quins mitjans de comunicació, etc.). Aquesta tasca es farà entre els investigador i l’especialista de comunicació que es contractarà per al projecte.

 

Crear un video i una imatge per comunicar “we are committed”

L’especialista en comunicació serà l’encarregat/da de donar forma i contingut a un vídeo per explicar com es crien els vedells a Catalunya i totes les accions/projectes que s’han dut at terme per millorar la sostenibilitat.

 

Analitzar els resultats del projecte Beef3stars_PAS per tal de fer-ne la difusió

Es disposa de l’aplicació Beef3stars_PAS, en format web i per a mòbil. Aquesta aplicació disposa de diferents apartats (bioseguretat, eficiència, medi ambient, benestar animal, recursos humans),  i tenen un impacte en els 4 eixos (medi ambient, imatge, carn saludable i benestar), que son els mateixos eixos amb què s’ha classificat el projecte. Per tant, quan es disposi d’un nombre important de dades entrades es podrà tenir una bona imatge del sector i es podrà difondre com s’estan fent les coses des d’aquests punts. També es podrà anar a les granges més ben classificades i fer entrevistes, mostrant les tasques que fan.

 

Proposar una etiqueta que uneixi imatge “we are committed” amb els resultats “Beef3stars_PAS”

Finalment, es generaran etiquetes per comunicar, a través de les xarxes socials, que la carn de vedella produïda a Catalunya ho fa un sector compromès i responsable i. D’altra banda, es podria crear amb les dades del Beef3stars_PAS una imatge. Aquesta imatge/etiqueta es podria difondre per xarxes i utilitzar-la en presentacions.

 

Impacte sectorial i/o territorial

 

L’activitat del vedell d’engreix actualment representa al voltant d’un 6% del total l’activitat agrària total, i es realitza amb un criteri sostenible, essent un dels aspectes importants per a la seva continuïtat. Després del porcí, l’aviram, els cereals i la fruita fresca, la producció de carn de boví és vital pel manteniment del medi rural, però també per totes les industries que en viuen (producció de pinso, activitat veterinària, escorxadors, carnissers, pelleteria, etc..). Tal i com es pot apreciar en la gràfica del visor interactiu, del Registre d’Explotacion Ramaderes, la majoria de les explotacions de boví es troben al Segrià, Osona i la Noguera. Però l’engreix de boví (animals que s’engreixen al voltant dels 12 mesos d’edat), se centra, sobretot, a la província de Lleida. Amb tot, si es realitza una divulgació i comunicació efectiva, l’impacte serà en tot el territori ja que el consumidor és l’objectiu final d’aquest DEMO.